FFmpeg
 All Data Structures Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages
Data Structures | Macros | Enumerations | Functions | Variables
af_astreamsync.c File Reference

Stream (de)synchronization filter. More...

#include "libavutil/eval.h"
#include "libavutil/opt.h"
#include "avfilter.h"
#include "audio.h"
#include "internal.h"

Go to the source code of this file.

Data Structures

struct  AStreamSyncContext
 
struct  AStreamSyncContext::buf_queue
 

Macros

#define QUEUE_SIZE   16
 
#define OFFSET(x)   offsetof(AStreamSyncContext, x)
 
#define FLAGS   AV_OPT_FLAG_AUDIO_PARAM|AV_OPT_FLAG_FILTERING_PARAM
 

Enumerations

enum  var_name {
  VAR_CH, VAR_N, VAR_NB_IN_CHANNELS, VAR_NB_OUT_CHANNELS,
  VAR_T, VAR_S, VAR_VARS_NB, VAR_B1,
  VAR_B2, VAR_S1, VAR_S2, VAR_T1,
  VAR_T2, VAR_NB, VAR_TB, VAR_PTS,
  VAR_START_PTS, VAR_PREV_PTS, VAR_PREV_SELECTED_PTS, VAR_T,
  VAR_START_T, VAR_PREV_T, VAR_PREV_SELECTED_T, VAR_PICT_TYPE,
  VAR_I, VAR_P, VAR_B, VAR_S,
  VAR_SI, VAR_SP, VAR_BI, VAR_PICT_TYPE_I,
  VAR_PICT_TYPE_P, VAR_PICT_TYPE_B, VAR_PICT_TYPE_S, VAR_PICT_TYPE_SI,
  VAR_PICT_TYPE_SP, VAR_PICT_TYPE_BI, VAR_INTERLACE_TYPE, VAR_INTERLACE_TYPE_P,
  VAR_INTERLACE_TYPE_T, VAR_INTERLACE_TYPE_B, VAR_CONSUMED_SAMPLES_N, VAR_SAMPLES_N,
  VAR_SAMPLE_RATE, VAR_N, VAR_SELECTED_N, VAR_PREV_SELECTED_N,
  VAR_KEY, VAR_POS, VAR_SCENE, VAR_VARS_NB,
  VAR_AVTB, VAR_INTB, VAR_SR, VAR_VARS_NB,
  VAR_FRAME_RATE, VAR_INTERLACED, VAR_N, VAR_NB_CONSUMED_SAMPLES,
  VAR_NB_SAMPLES, VAR_POS, VAR_PREV_INPTS, VAR_PREV_INT,
  VAR_PREV_OUTPTS, VAR_PREV_OUTT, VAR_PTS, VAR_SAMPLE_RATE,
  VAR_STARTPTS, VAR_STARTT, VAR_T, VAR_TB,
  VAR_RTCTIME, VAR_RTCSTART, VAR_S, VAR_SR,
  VAR_VARS_NB, VAR_W, VAR_H, VAR_A,
  VAR_DAR, VAR_SAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VARS_NB, VAR_W, VAR_H, VAR_CW,
  VAR_CH, VAR_HSUB, VAR_VSUB, VARS_NB,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH,
  VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_X, VAR_Y, VAR_N,
  VAR_POS, VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_DAR,
  VAR_HSUB, VAR_VSUB, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_SAR, VAR_X,
  VAR_Y, VAR_H, VAR_W, VAR_T,
  VARS_NB, VAR_DAR, VAR_HSUB, VAR_VSUB,
  VAR_LINE_H, VAR_LH, VAR_MAIN_H, VAR_h,
  VAR_H, VAR_MAIN_W, VAR_w, VAR_W,
  VAR_MAX_GLYPH_A, VAR_ASCENT, VAR_MAX_GLYPH_D, VAR_DESCENT,
  VAR_MAX_GLYPH_H, VAR_MAX_GLYPH_W, VAR_N, VAR_SAR,
  VAR_T, VAR_TEXT_H, VAR_TH, VAR_TEXT_W,
  VAR_TW, VAR_X, VAR_Y, VAR_PICT_TYPE,
  VAR_VARS_NB, VAR_N, VAR_PTS, VAR_R,
  VAR_T, VAR_TB, VAR_NB, VAR_W,
  VAR_H, VAR_VAL, VAR_MAXVAL, VAR_MINVAL,
  VAR_NEGVAL, VAR_CLIPVAL, VAR_VARS_NB, VAR_MAIN_W,
  VAR_MW, VAR_MAIN_H, VAR_MH, VAR_OVERLAY_W,
  VAR_OW, VAR_OVERLAY_H, VAR_OH, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_X, VAR_Y, VAR_N,
  VAR_POS, VAR_T, VAR_VARS_NB, VAR_IN_W,
  VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W,
  VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_X,
  VAR_Y, VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR,
  VAR_HSUB, VAR_VSUB, VARS_NB, VAR_IN_W,
  VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH, VAR_OUT_W,
  VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_N, VAR_T, VAR_VARS_NB,
  VAR_IN_W, VAR_IW, VAR_IN_H, VAR_IH,
  VAR_OUT_W, VAR_OW, VAR_OUT_H, VAR_OH,
  VAR_A, VAR_SAR, VAR_DAR, VAR_HSUB,
  VAR_VSUB, VAR_OHSUB, VAR_OVSUB, VARS_NB,
  VAR_W, VAR_H, VAR_N, VAR_PTS,
  VAR_R, VAR_T, VAR_TB, VAR_NB,
  VAR_X, VAR_Y, VAR_W, VAR_H,
  VAR_TIME, VAR_SPEED, VAR_TEMPO, VAR_ORDER,
  VAR_PATTERN, VAR_ROW, VAR_VARS_NB
}
 

Functions

 AVFILTER_DEFINE_CLASS (astreamsync)
 
static av_cold int init (AVFilterContext *ctx)
 
static int query_formats (AVFilterContext *ctx)
 
static int config_output (AVFilterLink *outlink)
 
static int send_out (AVFilterContext *ctx, int out_id)
 
static void send_next (AVFilterContext *ctx)
 
static int request_frame (AVFilterLink *outlink)
 
static int filter_frame (AVFilterLink *inlink, AVFrame *insamples)
 
static av_cold void uninit (AVFilterContext *ctx)
 

Variables

static const char *const var_names []
 
static const AVOption astreamsync_options []
 
static const AVFilterPad astreamsync_inputs []
 
static const AVFilterPad astreamsync_outputs []
 
AVFilter ff_af_astreamsync
 

Detailed Description

Stream (de)synchronization filter.

Definition in file af_astreamsync.c.

Macro Definition Documentation

#define QUEUE_SIZE   16

Definition at line 32 of file af_astreamsync.c.

Referenced by filter_frame(), send_next(), and send_out().

#define OFFSET (   x)    offsetof(AStreamSyncContext, x)

Definition at line 64 of file af_astreamsync.c.

Definition at line 65 of file af_astreamsync.c.

Enumeration Type Documentation

enum var_name
Enumerator:
VAR_CH 
VAR_N 
VAR_NB_IN_CHANNELS 
VAR_NB_OUT_CHANNELS 
VAR_T 
VAR_S 
VAR_VARS_NB 
VAR_B1 
VAR_B2 
VAR_S1 
VAR_S2 
VAR_T1 
VAR_T2 
VAR_NB 
VAR_TB 
VAR_PTS 
VAR_START_PTS 
VAR_PREV_PTS 
VAR_PREV_SELECTED_PTS 
VAR_T 
VAR_START_T 
VAR_PREV_T 
VAR_PREV_SELECTED_T 
VAR_PICT_TYPE 
VAR_I 
VAR_P 
VAR_B 
VAR_S 
VAR_SI 
VAR_SP 
VAR_BI 
VAR_PICT_TYPE_I 
VAR_PICT_TYPE_P 
VAR_PICT_TYPE_B 
VAR_PICT_TYPE_S 
VAR_PICT_TYPE_SI 
VAR_PICT_TYPE_SP 
VAR_PICT_TYPE_BI 
VAR_INTERLACE_TYPE 
VAR_INTERLACE_TYPE_P 
VAR_INTERLACE_TYPE_T 
VAR_INTERLACE_TYPE_B 
VAR_CONSUMED_SAMPLES_N 
VAR_SAMPLES_N 
VAR_SAMPLE_RATE 
VAR_N 
VAR_SELECTED_N 
VAR_PREV_SELECTED_N 
VAR_KEY 
VAR_POS 
VAR_SCENE 
VAR_VARS_NB 
VAR_AVTB 
VAR_INTB 
VAR_SR 
VAR_VARS_NB 
VAR_FRAME_RATE 
VAR_INTERLACED 
VAR_N 
VAR_NB_CONSUMED_SAMPLES 
VAR_NB_SAMPLES 
VAR_POS 
VAR_PREV_INPTS 
VAR_PREV_INT 
VAR_PREV_OUTPTS 
VAR_PREV_OUTT 
VAR_PTS 
VAR_SAMPLE_RATE 
VAR_STARTPTS 
VAR_STARTT 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_RTCTIME 
VAR_RTCSTART 
VAR_S 
VAR_SR 
VAR_VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_A 
VAR_DAR 
VAR_SAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_CW 
VAR_CH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_POS 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_SAR 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_H 
VAR_W 
VAR_T 
VARS_NB 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_LINE_H 
VAR_LH 
VAR_MAIN_H 
VAR_h 
VAR_H 
VAR_MAIN_W 
VAR_w 
VAR_W 
VAR_MAX_GLYPH_A 
VAR_ASCENT 
VAR_MAX_GLYPH_D 
VAR_DESCENT 
VAR_MAX_GLYPH_H 
VAR_MAX_GLYPH_W 
VAR_N 
VAR_SAR 
VAR_T 
VAR_TEXT_H 
VAR_TH 
VAR_TEXT_W 
VAR_TW 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_PICT_TYPE 
VAR_VARS_NB 
VAR_N 
VAR_PTS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_VAL 
VAR_MAXVAL 
VAR_MINVAL 
VAR_NEGVAL 
VAR_CLIPVAL 
VAR_VARS_NB 
VAR_MAIN_W 
VAR_MW 
VAR_MAIN_H 
VAR_MH 
VAR_OVERLAY_W 
VAR_OW 
VAR_OVERLAY_H 
VAR_OH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_N 
VAR_POS 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_N 
VAR_T 
VAR_VARS_NB 
VAR_IN_W 
VAR_IW 
VAR_IN_H 
VAR_IH 
VAR_OUT_W 
VAR_OW 
VAR_OUT_H 
VAR_OH 
VAR_A 
VAR_SAR 
VAR_DAR 
VAR_HSUB 
VAR_VSUB 
VAR_OHSUB 
VAR_OVSUB 
VARS_NB 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_N 
VAR_PTS 
VAR_R 
VAR_T 
VAR_TB 
VAR_NB 
VAR_X 
VAR_Y 
VAR_W 
VAR_H 
VAR_TIME 
VAR_SPEED 
VAR_TEMPO 
VAR_ORDER 
VAR_PATTERN 
VAR_ROW 
VAR_VARS_NB 

Definition at line 41 of file af_astreamsync.c.

Function Documentation

AVFILTER_DEFINE_CLASS ( astreamsync  )
static av_cold int init ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 74 of file af_astreamsync.c.

static int query_formats ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 90 of file af_astreamsync.c.

static int config_output ( AVFilterLink outlink)
static

Definition at line 110 of file af_astreamsync.c.

static int send_out ( AVFilterContext ctx,
int  out_id 
)
static

Definition at line 120 of file af_astreamsync.c.

Referenced by send_next().

static void send_next ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 143 of file af_astreamsync.c.

Referenced by filter_frame(), and request_frame().

static int request_frame ( AVFilterLink outlink)
static

Definition at line 160 of file af_astreamsync.c.

static int filter_frame ( AVFilterLink inlink,
AVFrame insamples 
)
static

Definition at line 180 of file af_astreamsync.c.

static av_cold void uninit ( AVFilterContext ctx)
static

Definition at line 193 of file af_astreamsync.c.

Variable Documentation

const char* const var_names[]
static
Initial value:
= {
"b1", "b2",
"s1", "s2",
"t1", "t2",
NULL
}

Definition at line 34 of file af_astreamsync.c.

Referenced by init().

const AVOption astreamsync_options[]
static
Initial value:
= {
{ "expr", "set stream selection expression", OFFSET(expr_str), AV_OPT_TYPE_STRING, { .str = "t1-t2" }, .flags = FLAGS },
{ "e", "set stream selection expression", OFFSET(expr_str), AV_OPT_TYPE_STRING, { .str = "t1-t2" }, .flags = FLAGS },
{ NULL }
}

Definition at line 66 of file af_astreamsync.c.

const AVFilterPad astreamsync_inputs[]
static
Initial value:
= {
{
.name = "in1",
.filter_frame = filter_frame,
},{
.name = "in2",
.filter_frame = filter_frame,
},
{ NULL }
}

Definition at line 201 of file af_astreamsync.c.

const AVFilterPad astreamsync_outputs[]
static
Initial value:
= {
{
.name = "out1",
.config_props = config_output,
.request_frame = request_frame,
},{
.name = "out2",
.config_props = config_output,
.request_frame = request_frame,
},
{ NULL }
}

Definition at line 214 of file af_astreamsync.c.

AVFilter ff_af_astreamsync
Initial value:
= {
.name = "astreamsync",
.description = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Copy two streams of audio data "
"in a configurable order."),
.priv_size = sizeof(AStreamSyncContext),
.init = init,
.priv_class = &astreamsync_class,
}

Definition at line 229 of file af_astreamsync.c.